Algemene voorwaarden

 

1. Levering/verzending
SuperwomanXXL berekend vooraf eventuele verzendkosten. Verzendkosten kunnen per land verschillend zijn. Voor eventuele deellevering rekent SuperwomanXXL in alle landen geen verzendkosten. Onze pakketpartner is Post NL. Levering zolang de voorraad strekt. De levertijd van een artikel verschilt per land en kan variëren van 1 t/m 4 werkdagen vanaf de datum dat de betaling bij ons binnen is. SuperwomanXXL behoudt zich het recht voor om, in bijzondere gevallen, een ander bedrag aan bezorgkosten in rekening te brengen. In dat geval zal SuperwomanXXL jou zo spoedig mogelijk daarover inlichten.

2. Ruilen en teruggave
Je kunt alle door jou gekochte artikelen bij SuperwomanXXL binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen aan ons retourneren. Hierbij zijn de portokosten voor retourzending voor de zender. We vragen je de op het retourformulier staande gegevens in te vullen. Voor landen binnen de EU geldt: Eventueel eerder berekende verzendkosten zullen niet gecrediteerd worden mits je je volledige bestelling aan ons retourneert.  
Houd er rekening mee dat de geleverde artikelen in het geval van ruilen of teruggave uitsluitend ter controle - zoals dit ook in de winkel met het passen gebruikelijk is - mogen worden gebruikt en dat de artikelen met de originele etiketten en labels moeten worden teruggestuurd.
Indien waardevermindering optreedt doordat de artikelen in strijd met het hierboven bepaalde zijn gebruikt, behouden wij ons het recht voor, hiervoor van de klant een vergoeding te eisen. 

3. Prijzen en betaalmogelijkheden
De prijzen op het moment van bestelling van een artikel zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijk bepaalde BTW. Je kunt de artikelen van jouw keuze betalen middels iDEAL, PayPal, overboeking en sofortbanking.

4. Bestellingen weigeren
Het staat SuperwomanXXL vrij om online bestellingen niet aan te nemen. Deze keuze ligt geheel bij SuperwomanXXL en zij hoeft hier generlei verantwoording over af te leggen. Indien SuperwomanXXL een online bestelling niet aanneemt, deelt SuperwomanXXL dit jou via email mee. SuperwomanXXL accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar.

5. Eigendomsvoorbehoud
De artikelen blijven eigendom van SuperwomanXXL tot het volledige factuurbedrag door jou is voldaan, ook wat nalevering betreft.

6. Bescherming van persoonsgegevens 
De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van jouw bestelling worden manueel dan wel automatisch opgeslagen en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die met ons samenwerken of bedrijven die een deel van onze dienstverlening uitvoeren, zoals bijvoorbeeld de pakketdienst.
Uiteraard worden al jouw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van jouw persoonsgegevens en privacy strikt door ons in acht genomen. SuperwomanXXL zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verhandelen. 

In gevallen waarin persoonsgegevens door ons aan derden worden verstrekt zijn deze derden niet gerechtigd deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan het uitvoeren van hun taak. 
De derden waarmee SuperwomanXXL werkt zijn gehouden aan de voorwaarden van SuperwomanXXL, waarin jouw privacy wordt gewaarborgd. 

Indien je klant bent van SuperwomanXXL zal SuperwomanXXL jouw persoonsgegevens naast de hierboven beschreven gevallen gebruiken voor eigen reclamedoeleinden. Na het plaatsen van een bestelling wordt je automatisch ingeschreven voor onze nieuwsbrief. Indien je geen prijs stelt op ongevraagde reclame van SuperwomanXXL (per post, telefoon of e-mail) kun jij je te allen tijde afmelden en bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor commerciële communicaties, door dit via e-mail aan ons mede te delen. De mogelijkheid tot afmelden wordt jou tevens geboden in de nieuwsbrieven die via  e-mail van SuperwomanXXL aan jou worden verzonden. 

7. Informatie over het recht van teruggave
Recht van teruggave
Je kunt de ontvangen artikelen binnen 14 dagen aan ons retourneren. Deze termijn van 14 dagen gaat in op het moment dat de artikelen door jou zijn ontvangen. Je voldoet aan deze termijn door de artikelen tijdig aan ons te verzenden. De kosten en risico's van deze retourzending zijn voor rekening van de zender. Wij vragen je vriendelijk doch dringend goede zorg aan het inpakken en verzenden te besteden; bij waardevermindering van een artikel kan door SuperwomanXXL van jou een schadevergoeding worden geëist. Dit geldt niet als de waardevermindering van een artikel uitsluitend is toe te schrijven aan het passen en controleren van het artikel zoals ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest. Artikelen moeten worden retour gezonden naar:

Centraal magazijn 
p/a Rudolf Dieselweg 38 A
5928 RA Venlo
Nederland

8. Transportschade / Gebreken
Indien geleverde artikelen duidelijke materiaalfouten vertonen, waartoe ook transportschades behoren, geef dan zulke fouten direct door aan de medewerker van de betreffende pakketdienst, die de artikelen levert en dien je aanname te weigeren. Koper verplicht zich de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken onmiddellijk per e-mail aan: service@superwomanxxl.com te melden in de SuperwomanXXL webshop, zodat SuperwomanXXL webshop de hier uit voortvloeiende rechten kan uitoefenen bij de verzender of leverancier. Het niet indienen van deze klacht heeft echter geen gevolgen voor jouw wettelijke aanspraken.

Bij eventuele klachten omtrent de dienstverlening kunt je contact opnemen met SuperwomanXXL klantenservice via e-mail service@superwomanxxl.com. Klachten worden binnen 48 uur in behandeling genomen. Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn dan stellen wij jou hiervan tijdig op de hoogte.

9. Garantie
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.

10. SuperwomanXXL webshop
SuperwomanXXL is onderdeel van Shop Online Services BV
Beatrixstraat 1 - 5971 BN Grubbenvorst Nederland

KVK. 55544592
BTW 8517.59.191.B01

11. Toepasselijk recht
Op deze internetsite en deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.